دراین عصر تابستانی سرای قلب خود را پاک کن سینه از بهر محبت چاک کن شاد باش و دیگران را شاد کن باغ دل با نام حق آباد کن عصرتون به خیر و شادی قلبتون مملو ازعشق "زندگیتون سرشار ازنیکبختی