سفارش تبلیغ
صبا
آفت دانش تکبّر است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]